Ziek melden

Als uw kind niet op school kan komen in verband met ziekte- of artsenbezoek, wilt u dit dan voor schooltijd telefonisch aan ons doorgeven? Bezoeken aan huisarts, tandarts of specialist zijn zo nu en dan noodzakelijk. Wilt u deze bezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen?

We inventariseren vanaf 08.30 uur welke leerlingen niet op school zijn en ook niet zijn afgemeld. De ouders van die kinderen worden opgebeld om er zeker van te zijn dat de kinderen op weg naar school niets is overkomen.