Uw kind halen en brengen

In de klas

Na de herfstvakantie is er wekelijks een inloop voor ouders in de groepen 1 en 1/2 van 8.30-8.40 uur. De ene week is dat op de woensdag en de andere week op vrijdag.
Voor de overige groepen is er een inloop na iedere vakantie. Na de herfstvakantie is dit op dinsdagochtend, na de kerstvakantie op woensdagochtend, na de voorjaarsvakantie op donderdagochtend en na de meivakantie op vrijdagochtend.

Fietsen

We vragen kinderen binnen het fietsgrensgebied om lopend naar school te komen.
De fietsgrenzen zijn globaal: Koninginneweg (Noord), Stadhouderslaan (Oost), Oude Rijn (Zuid) en Vijverlaan (west).
De leerlingen van de groepen 1, 2, 3 en 4 die wel op de fiets komen, zetten hun fiets in de berging op het grote plein. De leerlingen van de overige groepen zetten hun fiets in de berging op het kleine plein.

Parkeren

We verzoeken alle ouders die hun kind met de auto naar school brengen zeer dringend hun auto volgens de regels te parkeren. Wij stellen het zeer op prijs dat ouders hun auto parkeren in de parkeergarage of op het parkeerterrein bij Jumbo en het laatste stukje naar school te voet afleggen. Hierdoor creëren we met elkaar een veilige schoolomgeving.