Uw kind halen en brengen

In de klas

Op maandag is er inloop voor ouders in de groepen 1 en 2 van 8.30-8.40 uur.
Op vrijdag is er tot de herfstvakantie de mogelijkheid voor ouders van groep 3 om met hun kind om 8.30 in de klas mee te komen tot 8.45 uur. Na de herfstvakantie is dit alleen nog mogelijk elke eerste vrijdag van de maand.

Fietsen

We vragen kinderen binnen het fietsgrensgebied om lopend naar school te komen.
De fietsgrenzen zijn globaal: Koninginneweg (Noord), Stadhouderslaan (Oost), Oude Rijn (Zuid) en Vijverlaan (west).
De leerlingen van de groepen 1, 2, 3 en 4 die wel op de fiets komen, zetten hun fiets in de berging op het grote plein. De leerlingen van de overige groepen zetten hun fiets in de berging op het kleine plein.

Parkeren

We verzoeken alle ouders die hun kind met de auto naar school brengen zeer dringend hun auto volgens de regels te parkeren. Wij stellen het zeer op prijs dat ouders hun auto parkeren in de parkeergarage of op het parkeerterrein bij Jumbo en het laatste stukje naar school te voet afleggen. Hierdoor creëren we met elkaar een veilige schoolomgeving.