Thuis oefenen

Groep 4

Het is nodig dat de aangeboden tafels worden geoefend thuis. Hierover communiceren de leerkrachten met de ouders.

Groep 5 en 6

Elke week krijgen de kinderen een werkblad spelling als huiswerk mee naar huis. Ook kan er aan ouders gevraagd worden om de tafels (nogmaals) thuis te oefenen. Indien nodig en in overleg, wordt per kind bekeken of extra huiswerk nodig is.
Voor de vakken aardrijkskunde en geschiedenis kunnen de leerlingen om de drie of vier weken een toets krijgen, om de stof uit een hoofdstuk te toetsen. Minimaal een week van tevoren krijgen de kinderen een samenvatting van de stof mee naar huis om te leren.
In groep 6 bereiden de kinderen een boekbespreking voor. 

Groep 7 en 8

Voor een aantal vakken wordt huiswerk meegegeven aan leerlingen uit de bovenbouwgroepen. In ieder geval wekelijks voor spelling en wereldoriëntatievakken als aardrijkskunde (topo), natuur en techniek en geschiedenis. Geregeld is er huiswerk voor Engels, taal en rekenen.