Thuis oefenen

Groep 3

In groep 3 gaan leerlingen veel lezen. Elke dag wordt er gewerkt aan het leesonderwijs. Alleen de tijd op school is niet genoeg om goed en vlot te leren lezen. Het is belangrijk om elke dag thuis aandacht te geven aan het lezen. 

Groep 4

Het is nodig dat de aangeboden tafels worden geoefend thuis. Hierover communiceren de leerkrachten met de ouders.

Groep 5 en 6

Er kan aan ouders gevraagd worden om de tafels (nogmaals) thuis te oefenen. Indien nodig en in overleg, wordt per kind bekeken of extra huiswerk nodig is.
Voor de vakken aardrijkskunde en geschiedenis kunnen de leerlingen om de drie of vier weken een toets krijgen, om de stof uit een hoofdstuk te toetsen. Minimaal een week van tevoren krijgen de kinderen een samenvatting van de stof mee naar huis om te leren.

Groep 7 en 8

Voor een aantal vakken wordt huiswerk meegegeven aan leerlingen uit de bovenbouwgroepen. Minimaal een week van tevoren krijgen de leerlingen lesstof mee naar huis om te leren of te maken.