Schoolgids en schoolplan

Schoolgids

In onze schoolgids schetsen we een beeld van de school. De gids is een praktisch handboek voor de ouders en verzorgers van onze leerlingen en is tevens bestemd voor ouders die een passende school voor hun zoon of dochter zoeken.
U kunt erin lezen waar wij als school voor staan, onze visie op onderwijs, de organisatie daarvan en wat u voor uw kind(eren) van ons mag verwachten. Tevens lichten wij toe hoe alles bestuurlijk geregeld is en geven wij u een beeld van onze activiteiten.
We adviseren u de schoolgids als een ‘naslagwerk’ te bewaren.

We actualiseren de gids elk jaar. De meest actuele versie staat hieronder(de nieuwe versie volgt nog).
Bij deze gids hoort een jaarbijlage, die elk nieuw schooljaar aan alle ouders wordt gegeven. Klik hiernaast.
Daarnaast zetten we onze belangrijke activiteiten in de halfjaarkalenders die ouders ook ontvangen. 
Wijzigingen en aanvullingen in de loop van het jaar zullen steeds opgenomen worden in de schoolberichten via social schools, ons digitale informatiebulletin voor ouders.

Schoolplan

De gewenste ontwikkelingen in ons onderwijs worden vastgelegd in een meerjarenplan, het schoolplan.
Hiervan leiden we jaarlijks het schoolontwikkelingsplan af.
Deze plannen zijn uiteraard op school in te zien. In de nieuwsbrief melden we regelmatig de ontwikkelingen.