Peuterspeelzaal, bso, Brede School

Peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen in Bodegraven werken nauw samen om ervoor te zorgen dat peuters en kleuters een goede ontwikkeling doormaken. Dit wordt ook wel genoemd: een doorgaande lijn van de peuterspeelzaal naar de basisschool.
Zo worden dezelfde taal- en observatiemethoden gebruikt, en is er een overdracht van de peuters naar de basisschool.  Veel aandacht wordt besteed aan de motorische-, sociale- en verstandelijke ontwikkeling. Door samen liedjes te zingen of door voorlezen wordt het taalgebruik gestimuleerd. Door het aanbieden van een extra dagdeel aan kinderen met een taalachterstand wordt de basis gelegd voor een probleemloze start op de basisschool. 

Buitenschoolse opvang

Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid voor opvang voor- en/of na schooltijd, zal de opvangorganisatie uw kind(eren) van school halen, dan wel naar school brengen.

De school heeft contacten met meerdere speelzalen en buitenschoolse opvang organisaties.

Buitenschoolse opvang

Een groot aantal werkende ouders maakt voor hun kinderen gebruik van buitenschoolse opvang (bso): vóór of na school, tussen de middag en in schoolvakanties. De Da Costaschool heeft voor deze opvang een convenant gesloten met Junis Kinderopvang. Ouders hebben voor opvang bij Junis de keuze uit gastouderopvang of opvang bij een bso.
Junis Kinderopvang biedt in Bodegraven op verschillende locaties buitenschoolse opvang aan.
Buitenschoolse opvang omvat voorschoolse- (ontbijtclub), naschoolse opvang en vakantieopvang.
Voor kinderen van de Da Costaschool is de locatie Noorderbreedte het dichtstbij.
Ook vanuit andere bso-organisaties worden kinderen bij Noorderbreedte gebracht en gehaald.

Brede School Noord ‘Samen sterker voor kinderen’

Een aantal organisaties op het gebied van onderwijs, welzijn en opvang werkt samen in de Brede School Noord. Dit zijn: de Da Costaschool, het Peuterplein en Junis Kinderopvang.
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze brede school. Naast opvangondersteuning richt de brede school zich op verrijking. Dit gebeurt door een aanbod van activiteiten op sociaal, cultureel en sportief gebied voor kinderen. Daarbij wordt zo goed mogelijk gebruikgemaakt van de beschikbare accommodaties.
De Brede School vergroot de ontwikkelingskansen van kinderen door de afstemming van de pedagogische en de didactische aanpak en een goede doorgaande lijn voor kinderen van 2½ tot en met 12 jaar (einde basisschool). Er is onderlinge uitwisseling van deskundigheid en ervaring.