Peutergroep van Quadrant Kindercentra

Onze school heeft ook een groep voor peuters. De  peutergroep is een plek waar peuters (vanaf 27 maanden) vanuit een veilige omgeving hun wereld een stukje kunnen uitbreiden, nieuwe uitdagingen kunnen vinden en contacten kunnen leggen met kinderen en volwassenen buiten hun familiekring.

Het spelen en ontdekken op de peutergroep biedt een goede voorbereiding voor de basisschool.

Tijdens een ochtend op de peutergroep spelen de kinderen in de verschillende hoeken (poppenhoek, autohoek, keuken, bouwhoek, etc.). Ouders krijgen de ruimte om even samen met hun kind een puzzel te maken of een boekje te lezen. Na het vrije spel is het tijd om in de kring te gaan. In de kring vertellen de medewerkers wat er die dag op het programma staat aan de hand van dagritmekaarten. Zo weten de kinderen hoe de dag gaat verlopen. In de kring worden liedjes gezongen, lezen we een boekje of doen we samen een spelletje. Na de kring mogen de kinderen weer vrij spelen. De pedagogisch medewerkers bieden ondertussen in kleine groepjes activiteiten aan passend bij het thema.

Op de groep wordt ook fruit gegeten en gedronken. De  kinderen worden gestimuleerd om naar de wc te gaan en sommige kinderen krijgen een schone luier. Buitenspelen op het schoolplein hoort er ook bij! Ze kunnen zelf kiezen wat ze gaan doen: fietsen, rennen, ballen of spelen in de zandbak.

Samen spelen, ontdekken en ontwikkelen, doe je op de peutergroep.

www.quadrantkindercentra.nl
info@quadrantkindercentra.nl
Tel: 0182 – 689 896

Buitenschoolse opvang

De Da Costa school heeft voor de opvang na schooltijd een overeenkomst met Quadrant Kindercentra. Samen spannen wij ons in om zo goed mogelijk de vraag naar opvang te beantwoorden en streven er naar om een passend aanbod te kunnen doen. De bso zit in een eigen lokaal waar in de ochtend peutergroep zit. De ruimte wordt in de middag omgebouwd en aangepast naar de leeftijd van de kinderen. Omdat we een eigen bso in school hebben, biedt dit vooral voor jonge kinderen een rustige overgang tussen school- en bso-tijd. Voor een rondleiding of vragen kunt u bso Da Costa bereiken via 06 – 57 41 92 92.

Waarom buitenschoolse opvang?

De tijd na school is erg waardevol. Juist door samen te spelen, samen niets doen, knutselen, samen onenigheden oplossen, stoeien en alles wat je doet als je niet op school bent, word je groot. En door al die dingen samen te doen, ontdek je nog meer. Met onze activiteiten begeleiden we kinderen zo goed mogelijk bij het spelen en ontdekken. Quadrant biedt naast naschoolse opvang (van 14.30 uur – 18.30 uur) ook vakantieopvang (van 7.30 – 18.00 uur).

Quadrant Kindercentra is een stichting die al jaren kwalitatief goede kinderopvang in Gouda en omgeving biedt met het motto: ´samen voor het kind´. Samen met ouders en verzorgers willen wij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Als maatschappelijke onderneming werkt Quadrant veelvuldig samen met andere organisaties die actief zijn in de jeugdsector. Hierdoor is onder andere het activiteitenaanbod divers en uitdagend.

Heeft u behoefte aan buitenschoolse opvang?

Schrijf uw kind in via de website van Quadrant: www.quadrantkindercentra.nlWellicht hebben we op korte termijn een plek voor uw kind op onze bso Da Costa. Bij voldoende aanmeldingen kunnen we samen met school onderzoeken of er nieuwe mogelijkheden zijn waarop de opvang het beste kan worden geregeld.