Visie en missie

Visie

In groep 1 en 2 leren de kinderen allerlei vaardigheden door te spelen. Ze krijgen daarbij ruimte voor eigen keuzes. De leerkracht helpt de kinderen in hun ontwikkeling door mee te spelen en opdrachten te geven.

In groep 3 en 4 wordt gewerkt aan een goede basis voor de vakken lezen, taal, rekenen en spelling. Er wordt waar mogelijk gewerkt met verschillende niveaugroepen. 

Vanaf groep 5 wordt de basisstof uitgebreid met wereldoriëntatievakken als aardrijkskunde en geschiedenis. De kinderen werken in verschillende niveaugroepen voor verschillende vakken. Ze krijgen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces door te werken aan weektaken. Gaandeweg worden ze ook beoordeeld op hun eigen leerniveau.

Missie

Onze kernwaarden zijn: plezier, autonomie, veiligheid en samenwerking

We werken aan:

- Plezier en autonomie

We zijn onderweg naar een school waar

 • alle kinderen plezier hebben in wat ze doen
 • we kinderen regelmatig keuzes kunnen laten maken op basis van interesses
 • we weten wat ieder kind moet leren en nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen en in de maatschappij te kunnen leven
 • we kinderen leren om zelfstandig te werken
 • we kinderen medeverantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces door met hen in gesprek te gaan over hun leerprestaties, hun leerbehoeftes en hun doelen
 • we binnen ons onderwijsaanbod ruimte creëren om te leren door te ontdekken en te ervaren, door een rijke leeromgeving te bieden. 

- Veiligheid

We zijn onderweg naar een school waar

 • we aandacht hebben en houden voor sociale ontwikkeling en groepsvorming
 • we samen met kinderen, ouders en leerkrachten verantwoordelijkheid dragen voor een veilige en warme school
 • we duidelijk zijn over regels en grenzen. 

- Samenwerking

We zijn onderweg naar een school waar

 • we kinderen leren om samen te werken en samen te leren 
 • we ouders betrekken bij en informeren over het leerproces van hun kinderen 
 • we duidelijk zijn over wat we kunnen bieden aan kinderen en ouders
 • leerkrachten elkaars kwaliteiten benutten
 • leerkrachten zich kunnen opstellen als leraar en begeleider van kinderen 
 • we samenwerken met interne en externe partijen om ons onderwijs steeds te blijven verbeteren en om te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij.