Stages

Ieder jaar komen er stagiaires van de PABO (pedagogische academie basisonderwijs) of een ID-college (opleiding voor onderwijsassistenten) op onze school onderwijservaring opdoen. Wij willen hen hiervoor graag de gelegenheid geven.

Er zijn verschillen. Eerstejaarsstagiaires worden stap voor stap begeleid, maar studenten die bijna klaar zijn met hun opleiding, moeten vrijwel geheel zelfstandig een groep leerlingen begeleiden. Dit gebeurt onder leiding van de groepsleerkracht. Hierover worden van tevoren duidelijke afspraken gemaakt, omdat wij vinden dat het lesprogramma gewoon moet doorgaan.

Binnen het team is een ICO, Interne Coach Opleidingen aangesteld. Hij heeft de coördinatie over de inzet van stagiaires.

Meestal ontvangen wij stagiaires van de Marnix Academie in Utrecht en de Christelijke Hogeschool Ede. Ook ontvangen wij ieder jaar snuffelstagiaires voor enkele dagen. Dit zijn leerlingen van het voortgezet onderwijs die een aantal dagen met een leerkracht meelopen om te kijken of een opleiding tot onderwijsassistent of leerkracht iets voor hen is.