Sociale veiligheid

Schoolregels

Om er met elkaar voor te zorgen dat de school veilig en prettig is voor iedereen, hebben we met elkaar regels afgesproken. We vinden het belangrijk dat dit duidelijke regels zijn, waar we ons allemaal aan houden. In de klas komen deze regels regelmatig ter sprake in het kringgesprek.

 • Ik, jij, hij of zij ... Iedereen hoort erbij!
 • Samen spelen, samen delen, elkaar niet vervelen!
 • Slaan of schoppen, daar moet je snel mee stoppen.
 • Als de ander praat, ben je stil. Dan hoor je wat die zeggen wil!
 • Pesten is nooit goed, zorg dus dat je aardig doet.
 • Een bijnaam krijgen is niet fijn, want een bijnaam doet vaak pijn.
 • Met lachen is niets mis, zolang het maar niet om een ander is.
 • Noemt iemand jou vaak stom of suf, zeg het dan tegen meester of juf.
 • Hoe leuk het buiten ook was. Kom rustig in de klas!
 • Alle dingen hebben een doel. Kapotmaken is niet cool!

Sociaal-emotionele ontwikkeling

In alle groepen gebruiken we het materiaal van de methode ‘Leefstijl’. Een aantal onderwerpen waarmee de kinderen op speelse wijze leren omgaan dankzij deze methode zijn:

 • ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfinzicht
 • omgaan met andere kinderen en volwassenen
 • oplossen van conflicten
 • zorgen voor de ontwikkeling van je eigen lichaam.

Hiervoor heeft ‘Leefstijl’ een aantal werkvormen ontwikkeld: praten, schrijven, uitspelen, tekenen, voordoen.
Ondersteunend gebruiken we hiervoor de methode “Relatie en sexualiteit”.
Indien van toepassing wordt u als ouder geïnformeerd via de ‘ouder-info-bladen’ die van deze methode beschikbaar zijn. Bij deze lessen worden ook steeds de schoolregels besproken.

Rots & Water

Vanaf groep 5 wordt er zo nodig in een kleine groep een sociale vaardigheidstraining gegeven: Rots & Water. U wordt dan vooraf geïnformeerd.

Pesten

Ons uitgangspunt is ‘Pesten mag niet!’. Of zoals het in de schoolregels staat: ‘Pesten is nooit goed, zorg dus dat je aardig doet’. We besteden aan ‘het omgaan met elkaar’ veel aandacht en geven daarbij zelf het voorbeeld hoe je elkaar en de wereld om je heen positief kunt benaderen.
Maar voor het geval dat … hebben we uiteraard een pestprotocol. Dit kunt u vinden op de link hiernaast. Het ligt ook ter inzage op school.