Plus-activiteiten

Plus-activiteiten zijn schoolactiviteiten voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben wat de leerstof betreft. Naast het behandelen van de basis- en verdiepingsstof kunnen leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Ze krijgen aanbod dat een beroep doet op het creatief denken, leren over mindset en het inzetten van executieve vaardigheden.

Deze activiteiten worden onder verantwoordelijkheid van de leerkracht door juf Nelleke en juf Debbie gegeven. Zij hebben de opleiding Specialist Begaafdheid gevolgd.

Komend jaar wordt het huidige protocol ‘begaafdheid’ met hierin onder andere criteria wanneer een leerling voor deze activiteiten in aanmerking komt vernieuwd.