Passend onderwijs

Ieder kind een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Dat is het doel van Passend onderwijs.

Scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat als ouders hun kind aanmelden bij de school van hun keuze, de school de taak heeft het kind een passende onderwijsplek aan te bieden – op de eigen school, of op een andere school in het reguliere onderwijs of in het speciaal (basis) onderwijs.

Scholen en hun besturen werken samen in een samenwerkingsverband. In deze regio is dat het Samenwerkingsverband PO Midden Holland. Hoe het samenwerkingsverband werkt aan Passend onderwijs staat in het ondersteuningsplan. Dit plan is in te zien via de website www.swv-po-mh.nl

Het schoolondersteuningsprofiel van onze school kunt u hier ook vinden. Klik hier.