Onderwijsconcept

Onze school is georganiseerd volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat kinderen op basis van leeftijd zijn gegroepeerd.
Bij ons zijn de kinderen vanaf groep 3 ingedeeld in jaarklassen. Gemiddeld zitten er 30 leerlingen in een groep. Dit relatief hoge aantal maakt dat er veel onderwijs ondersteunend personeel werkzaam is. Als het leerlingenaantal afwijkt, kunnen combinatiegroepen worden gevormd.

Van spelend leren via basis-leren naar persoonlijk leren
(zie ook bij visie)

In groep 1 en 2 leren de kinderen allerlei vaardigheden door te spelen.

In groep 3 en 4 wordt gewerkt aan een goede basis voor de vakken lezen, taal, rekenen en spelling. Er wordt waar mogelijk gewerkt met verschillende niveaugroepen.

Vanaf groep 5 uitbreiding van de basisstof met  wereldoriëntatievakken; werken in niveaugroepen; meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces; weektaken; beoordeling op eigen leerniveau.

Instructie op verschillende niveaus

Er wordt waar mogelijk gewerkt met verschillende niveaugroepen binnen de jaargroep. In het kader van gepersonaliseerd onderwijs kan hier van worden afgeweken. 
Voor de snelle leerling zal de instructie van de leerkracht beknopt zijn, voor leerlingen die meer uitleg nodig hebben betekent dit langere instructie of meer momenten van uitleg.

Zelfstandig werken

We hebben op onze school een doorgaande lijn voor zelfstandig werken. De kinderen krijgen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces, door te werken aan dag- en weektaken.