Binnen en buiten

Onze school is de oudste van Bodegraven en heeft begin 1900 haar huidige naam gekregen. De school is genoemd naar Isaäc da Costa, een christen-joods schrijver en dichter uit de 19e eeuw.

De school telt ongeveer 200 leerlingen. Deze zijn over 7 groepen verdeeld. De school ligt in Bodegraven-Noord. Uit deze wijk, uit Bodegraven-Centrum en de Meije komen veel van onze leerlingen.
We zijn gehuisvest in een karakteristiek pand, dat is aangepast aan alle eisen van de moderne tijd. Het gebouw telt 10 lokalen en een speellokaal.

Gymzaal

We gymmen in sportcentrum De Kuil aan de Sportlaan. De groepen 1 en 2 gymmen in het speellokaal van de school.

Schoolplein

Het grote plein wordt door alle groepen gebruikt: de groepen 1 en 2 hebben daar hun buiten-speel-tijd; in de pauzes zijn er telkens 2 groepen die er spelen. Het kleine plein wordt gebruikt als fietsenstalling.

ICT

Alle groepen hebben een digitale schoolbord of touchscreen. 
In de kleutergroepen wordt de touchscreen gebruikt om kinderen o.a. spelenderwijs te laten oefenen aan de voorwaarden om tot rekenen, lezen en schrijven te komen.
Vanaf groep 3 wordt er met tablets en chromebooks gewerkt.
Vanaf tweede helft groep 4 wordt er met Snappet gewerkt voor rekenen. Vanaf groep 5 voor rekenen, spelling en begrijpend lezen.