Visie en missie

Visie

Op de Da Costaschool hebben wij vertrouwen in kinderen, leerkrachten en ouders. Wij hebben respect voor elkaar en accepteren dat wij verschillend zijn en maken gebruik van elkaars talenten. Op onze school werken mensen met passie en betrokkenheid voor hun vak. 

Wij zijn een christelijke school. Wij leren de kinderen over de liefde van God. Wij geven op school eigentijdse vorm aan christelijke tradities, waarden en normen.

Ieder kind leert door doelgericht, effectief onderwijs. Leerlingen krijgen instructie op een directe, effectieve manier en daarnaast leren ze op een onderzoekende en ontwerpende manier, waarbij talenten worden ingezet en ontwikkeld. Daarbij maken wij gebruik van moderne materialen en ICT-mogelijkheden. 

Leren vraagt een hoge betrokkenheid van en samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en ouders. Wij leren de kinderen om daarin zijn of haar eigen verantwoordelijkheid te nemen. Daarvoor spreken wij met elkaar regels af die bedoeld zijn als grenzen waarbinnen de kinderen ruimte hebben om verder te ontwikkelen. Wij gaan uit van wat elk kind nodig heeft. Wij zijn een ‘school met de ruimte om jezelf te zijn’. Zo bieden wij passend en gepersonaliseerd onderwijs.

Wij begeleiden de leerlingen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij leren ze trots te zijn op wat ze kunnen en om zelfvertrouwen te hebben. Dit zorgt voor een veilige omgeving.

Missie

Onze kernwaarden zijn: Veiligheid, Veelzijdigheid, Ontwikkeling en Duidelijkheid.

We werken aan:

Veiligheid

Wij geloven dat kinderen zich kunnen ontwikkelen als ze in een veilige omgeving zijn. Daarom 

 • zijn wij actief bezig met sociale ontwikkeling en groepsvorming (KiVa);
 • houden wij wekelijks gesprekken met de kinderen over veilig zijn en voelen;
 • hebben wij een vertrouwenspersoon voor de kinderen;
 • dragen wij  samen met kinderen, ouders en leerkrachten verantwoordelijkheid voor een veilige en warme school.

Veelzijdigheid

Wij zijn trots op de veelzijdigheid in onze school. Veelzijdigheid waardoor 

 • wij ieder kind kunnen uitdagen om talenten te ontdekken en te vergroten;
 • wij kinderen regelmatig keuzes kunnen laten maken op basis van interesses;
 • wij kinderen leren om echt met interesse naar elkaar te kijken, waardoor verschillen in achtergrond wegvalt en zij voorbereid worden op de pluriforme samenleving. 

Ontwikkeling

Wij zijn een school waar:

 • wij kinderen leren om samen te werken en samen te ontwikkelen;
 • wij ouders betrekken bij en informeren over de ontwikkeling van hun kinderen; 
 • leerkrachten met elkaar zich verder ontwikkelen;
 • leerkrachten plezier hebben om kinderen als leraar en begeleider (coach) te helpen om zich te ontwikkelen;
 • wij samenwerken met interne en externe partijen om ons te blijven ontwikkelen om ons onderwijs steeds te blijven verbeteren en om te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij.

Duidelijkheid

Wij zijn een school waar:

 • wij duidelijk zijn over wat wij kunnen bieden aan kinderen en ouders;
 • wij betrouwbaar zijn in het naleven van de gemaakte afspraken;
 • waar duidelijke regels zijn over het omgaan met elkaar en de omgeving om ons heen.