Sponsoring

Op onze school zijn wij terughoudend met het gebruikmaken van sponsoring; zeker voor de structurele bekostiging van het onderwijs. Wel kan bij de organisatie van feesten of andere activiteiten een beroep gedaan worden op ouders of bedrijven in Bodegraven-Reeuwijk om in deze kosten bij te dragen.

Van harte maken we wel gebruik van ‘overtollig materiaal’ wat op uw werkplek of bedrijf niet wordt gebruikt. Te denken valt hierbij aan papier, pennen, etc. wegens wijziging van naam of logo.