Ouderbijdrage en andere kosten

De ouderbijdrage is een jaarlijkse, vrijwillige, bijdrage per leerling voor het schoolfonds. Deze bijdrage wordt gebruikt voor bijzondere activiteiten in de school die geen onderdeel zijn van het gewone onderwijs.

Hierbij kunt u onder meer denken aan sport- en culturele activiteiten, schoolreisjes tot en met groep 7, Kerst-/Paas-/Pinkstervieringen en Sinterklaasfeest. De penningmeester van de Activiteitencommissie is belast met het innen van deze bijdragen. Het tarief is € 40,- per kind.

In groep 8 wordt een aanvullende bijdrage gevraagd voor het schoolkamp.