Leerlingparticipatie

We maken kinderen steeds meer medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces door met hen in gesprek te gaan over hun leerprestaties, hun leerbehoeftes en hun doelen.
Er is een gesprekscyclus voor deze gesprekken met de kinderen.