Helpen op school

Er vinden veel activiteiten in en buiten de school plaats waarbij u, als ouder (grootouder), een belangrijke rol kunt spelen.

Onder andere: klassenouder, zitting nemen in de medezeggenschapsraad of activiteitencommissie, het decoreren van de school, hulp bij expressiemiddagen en bij de vrije activiteitenmiddag, klussen, hulp bij het begeleiden van (plus)werk van leerlingen, niveaulezen, sportbegeleiding bij de vele sportevenementen waaraan we deelnemen en bij de sportdag, tussenschoolse opvang (overblijven), hulp bij de spelletjesmiddagen en bibliotheekbezoekjes van de kleuters.

Via Social Schools (besloten community)  wordt hier uw aandacht voor gevraagd.