Educatief partnerschap

We willen onze school graag een tweede ‘thuis’ voor uw kind(eren) laten zijn. Vanzelfsprekend is dat school én ouders zich samen verantwoordelijk voelen voor het wel en wee van alle kinderen op school. Daarom stellen wij belangstelling van u voor het onderwijs erg op prijs. Of beter gezegd: we kunnen niet zonder uw betrokkenheid!

We verwachten van u dat u ons zo snel mogelijk informeert over de zaken die het welbevinden van uw kind kunnen beïnvloeden. Andersom doen wij dat uiteraard ook. Wij gaan er vanzelfsprekend van uit dat u contact opneemt met de leerkracht, de intern begeleider of de directie als u vragen hebt over structurele of incidentele gebeurtenissen. Wij willen samen met u een fijn schoolmilieu creëren, gebaseerd op wederzijds respect.