Communicatie

Oudervertelgesprek

In het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor een gesprek, waarbij we u vragen om de leerkracht van uw kind dat schooljaar te vertellen over uw kind. We noemen dit ‘het oudervertelgesprek’. Er wordt dan ook gesproken over de frequentie van en de wijze waarop het contact tussen u en de leerkracht dat schooljaar plaatsvindt. 

Oudergesprek

Wanneer u of wij over uw kind wilt/willen praten, dan maken we daarvoor een afspraak. Om dit te doen kunt u voor of na schooltijd even de school binnenlopen, een mailtje sturen of telefonisch contact opnemen met de leerkracht. Wij communiceren niet over leerlingen via de mail. Dat doen we liever in een persoonlijk gesprek.
Als u een kleuter in de groepen 1 en 2 brengt, kunt u gebruikmaken van het zogeheten ‘inloopmoment’. Dit is alleen op maandag. U kunt dan natuurlijk best even met de leerkracht praten, maar voor een écht gesprek met de leerkracht kunt u beter een afspraak maken.

Werk van uw kind bekijken

Regelmatig kunt u het werk van uw kind(eren) bekijken, zodat u op de hoogte blijft van wat uw kind op school doet. Op de halfjaarkalender en op de agenda van Social Schools noemen we de inloopkwartieren voor de groepen 3 tot en met 8 die we ongeveer eens in de maand op woensdag of vrijdag houden.

Social Schools / toegang tot onze website

De leerkracht(en) van de groep(en) van uw kind(eren) deelt regelmatig foto's en berichten met u via de website/app van Social Schools. Wekelijks ontvangt u een nieuwsbrief via Social Schools.
Wilt u een filmpje bekijken over de werkwijze van Social Schools, kijkt u dan hier

Andere contactmogelijkheden

  • De informatieavond aan het begin van het schooljaar in de groep van uw kind.
  • De startgesprekken aan het begin van het schooljaar met de nieuwe leerkracht van uw kind.
  • De tien-minuten-gesprekken naar aanleiding van het rapport. Vanaf groep 3 krijgt uw kind twee keer per jaar, in februari en juli, een rapport mee naar huis. Voor het eerste rapport worden alle ouders uitgenodigd via Social Schools.
  • De eventuele algemene ouderavond rond een thema.
  • Informatie via Social Schools over een bepaald (incidenteel) onderwerp.
  • Informatie via Social Schools vanuit de groep.
  • Informatie naast de deuren bij de ingangen van de school.
  • Informatie bij het lokaal van uw kind.
  • Een huisbezoek, als dit nodig is.