Da Costaschool

Ruimte voor jou!

“Op onze school wordt elk kind gezien. Ons team is betrokken en ziet wat elk individueel kind nodig heeft. Binnen onze school hangt een rustige en veilige sfeer, waarin zowel kinderen als ouders weten waar ze aan toe zijn. Wij leren kinderen om samen te werken en om samen te ontdekken en daarbij betrekken we ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen. Op onze school is er ruimte voor jou!”

Directeur Joke Pater

Onze school

“Het belang van taal is niet in woorden uit te drukken. Daarom besteden we op de Da Costaschool veel aandacht aan de taalontwikkeling van kinderen. Taal zorgt voor verbinding. We vergroten het leesplezier, de woordenschat en hebben aandacht voor communicatievormen die passen bij de 21-eeuwse vaardigheden. Wij zijn een open christelijke school en geven op eigentijdse wijze vorm aan christelijke tradities, waarden en normen. Binnen onze school kun je echt jezelf zijn.”

Veiligheid

Veelzijdigheid

Ontwikkeling

Duidelijkheid